افزونه ها (همچنین به آنها پلاگین نیز گفته می شود) اجزایی هستند که عملکرد WYSIWYG Web Builder را افزایش می دهند. افزونه ها از طریق Toolbox یا از طریق منو قابل دسترسی است.در آینده ما قصد داریم طیف گسترده ای از افزپنه ها را ایجاد کنیم تا WYSIWYG Web Builder از آنچه در حال حاضر است قدرتمندتر باشد. برخی ازافزونه ها اجزای ساده با پارامترهای کم هستند در حالی که برخی دیگر به تنهایی برنامه های کاملی هستند.

برای دانلود افزونه های برنامه WYSIWYG Web Builder به آدرس http://extensions.wysiwygwebbuilder.com مراجعه فرمایید.