قیمت نهایی مجموعه کامل فیلم های آموزشی

جهت مشاهده دمو فیلم های آموزشی کلیک کنید.

نحوه دریافت مجموعه فیلم های آموزشی
روش اول:
دریافت (دانلود) مجموعه  - (دریافت مجموعه به صورت لینک دانلود + ۲۰ درصد تخفیف)   به مبلغ 159,000 تومان
روش دوم:
خـریـد (پستی) مجمـوعه  - (تحویل به صورت پست سفارشی درب منزل + ۱۰ درصد تخفیف)   به مبلغ 220,000 تومان - غیرفعال (جلوگیری از شیوع ویرس کرونا)

این مجموعه دارای 700 دقیقه ویدیو آموزشی کاربردی، آمــوزش 103 ابـــــزار قــدرتمند، حـجم ویدیو آمـوزشی 8 گیگابایت و دارای 2 کیـفیـت 720p و 1080p می باشد.

قسمت های ضبط شده ویدیوهای آموزشی شامل ابزار های ذیل می باشد:
بخش Standard
Bookmark 
Bulleted List
Heading
Horizontal Line 
HTML
Inline Frame
Marquee
Table
Text


بخش Images
Image
Photo Collage 
Photo Gallery 
Picture
Rollover Image 
Rollover Text 
Slide Show


بخش Drawing
Banner
Clip Art
Curve
Curve Closed
Curved Text
Font Awesome Icon
Line
Material Icon
Polygon 
Scribble 
Shape
Text Art


بخش Form Controls
Form Wizard
Form
Button
Captcha
Checkbox
Combobox
Editbox
File Upload 
Label
Radio Button 
Text Area


بخش Layout
Content Place Holder
FlexBox Container
Layer
Layout Grid
Master Objects 
Page Header
Page Footer 
Rollover Layer 

بخش Media
HTML5 Audio
HTML5 Video 
Vimeo
YouTube

بخش Navigation
Breadcrumb 
CSS Menu 
Go Menu
Layer Menu
Mega Menu
Menu Bar 
Navigation Bar 
Pagination 
Panel Menu 
Responsive Menu
Slide Menu
Tab Menu
Text Menu 

بخش Miscellaneous
Article
Blog
Carousel
Ale Publisher
News Feed Ticker
Notes
Ready-to-use Java Scripts 
RSS Feed
Site Search
Timer
Wrapping Text

بخش Bootstrap / jQuery UI
jQuery Accordion
jQuery Auto Complete
jQuery Button
jQuery Dialog
jQuery Date Picker 
jQuery Listview 
jQuery Menu
jQuery Progressbar
jQuery Slider
jQuery Spinner
jQuery Tabs
jQuery ToolTip

بخش Login
Admin
Change Password 
Edit Profile
Login
Login Name
Logout
Password Recovery
Protect Page
Signup
Single Page Protect 
User Redirect

بخش Content Management System
CMS Admin
CMS Label
CMS Menu
CMS Search
l CMS View